Smart Energy Solutions

Мери - Анализирај - Дејствувај

За нас

Ние сме млада компанија со иновативен и инжињерски пристап во енергетскиот менаџмент, базиран на реални мерења и реални информации Во нашето работење користиме нови ИТ технологии во доменот на мониторинг на потрошувачката на енергија, односно cloud платформа, технологија која е дел Internet of Things светот и мобилни апликации.

Веруваме дека со ефикасен енергетски менаџмент може да доведеме до намалување на трошоците преку:

 • Eлеминирање на непотребното трошење на енергија
 • Подобрување на ефикасноста на енергијата која се користи
 • Прилагодување на деловните операции/процеси со цел да се оптимизира потрошувачка
 • Оптимално користење на опремата и намалени трошоци за одржување
 • Идентификување на неправилно работење на опремата и елиминирање на застои заради поправки

Овозможуваме воведување на контрола на трошоците за одржување, испадите на опремата и загубите на енергија:

 • Нудиме ИТ технологија на cloud платформа за мониторинг на потрошувачката на енергија
 • Вршиме мерење и анализа на потрошувачката на енергија и на работењето на опремата
 • Утврдуваме и имплементираме мерки кои ќе доведат до намалување на загубите на енергија и оптимално користење на опремата
 • Верифицираме и ја контролираме успешноста на спроведувањето на мерките

Контакирајте не

 • Адреса: ул. Прашка 23, 1000 Скопје
 • E-mail: info@ses.mk
 • Тел: +38970330328