Smart Energy Solutions

Мери - Анализирај - Дејствувај

Клиенти

КОЈ СЕ МОЖЕ ДА ИМА БЕНЕФИТ ОД ОПРЕМАТА И УСЛУГАТА КОЈА ЈА НУДИМЕ

  • Индустриско производство
  • Трговски центри, малопродажба и ланци на маркети
  • Деловни згради
  • Хотели и ресторани
  • Болници и здраствени установи
  • Телеком оператори


и секоја компанија која сака да ги управува, контролира и
оптимизира своите трошоци за енергија