Smart Energy Solutions

Мери - Анализирај - Дејствувај

Нашата Методологија

МЕРЕЊЕ

 • Мерење на потрошувачката на енергија на ниво на индивидуален потрошувач
 • Документиран енергетски аудит, документирање на потрошувачите согласно ISO50001
 • Складирање на информациите на “cloud” платформа и лесен достап преку компјутер, таблет или паметен телефонАНАЛИЗА

 • Анализа на податоците за потрошувачка од извршените мерења
 • Анализа на деловните процеси во компанијата
 • Анализа и усогласување на деловните процеси во компанијата со начинот на работа на потрошувачите
 • Континуиран енергетски аудит и одредување на врвната моќност и интервалите во кои се појавува
 • Benchmark на потрошувачката

АКЦИЈА

 • Идентификација и дефинирање на мерки на заштеда
 • Препорака и имплементација на “soft” мерки за заштеда – организациони и структурални промени и мерки од кои се очекува најголем ефект
 • Препораки за инвестициони активности
 • Континуирано мерење на потрошувачката на енергијата со цел континуирана верификација на превземнеите мерки и постојано барање на нови можности за заштеда